Jaunimo miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ Biržuose

Gruodžio 9 dieną Biržuose bus pristatytas Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas apie šv. Klaros Asyžietės gyvenimą. Miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ skirtas šv. Klaros Asyžietės Pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejui, kurį šiemet švenčia visa Pranciškoniškoji šeima. Šv. Klaros pasišventimas Dievui laikomas simboline seserų klarisių (antrojo šv. Pranciškaus įkurto ordino) pradžia. Būtent…

Jaunimo miuziklas apie šv. Klarą keliauja į Palangą ir Vilnių

Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ yra skirtas šv. Klaros Asyžietės Pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejui, kurį šiemet švenčia visa Pranciškoniškoji šeima. Šv. Klaros pasišventimas Dievui laikomas simboline seserų klarisių (antrojo šv. Pranciškaus įkurto ordino) pradžia. Būtent Verbų sekmadienį prisimenama diena, kai aštuoniolikmetė mergina slapta pabėgo iš tėvų…

Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė

KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO  ŠVČ. MERGELEI MARIJAI PARAPIJA Spalio 3-4 dienomis švenčia ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO ŠVENTĘ Spalio 3 d. Trečiadienis Šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzitas (Perėjimas iš šio pasaulio į nesibaigiantį gyvenimą) 17.30  Valandų liturgija (brevijorius) bažnyčioje 18.00 Šv. Mišios Po šv. Mišių – Šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzito šventimas Spalio 4 d. Ketvirtadienis Šv….

Porciunkulės šventė Kretingoje

Rugpjūčio 2 dieną viso pasaulio pranciškonų bažnyčiose, o visų pirma Asyžiaus Angelų Karalienės bazilikoje švenčiama Porciunkulės šventė. Porciunkulės bažnytėlę 1209 m. savo rankomis atstatė ir atnaujino šv. Pranciškus. Čia Pranciškus priėmė savo pirmuosius brolius, iš čia siuntė juos sakyti pamokslų, čia šventasis ir mirė. Ši nedidelė, prie pat Asyžiaus miestelio…

Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus

„Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas“ (Mk 16, 16a) Varniai – Kretinga Liepos 28-29 d. Pasiruošimo žygiui rekolekcijos Varniuose. Liepos 30 – rugpjūčio 2 d. Pranciškoniškas atgailos žygis iš Varnių į Kretingą. Žygio tikslas yra šv. Klaros seserų vienuolynas, nes šiemet švenčiame šv. Klaros Asyžietės 800 metų Pasišventimo Dievui jubiliejų. Rugpjūčio 2…