Šlovinimo stovykla

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba nuo pat savo įsikūrimo didelį dėmesį skyrė šlovintojų ugdymui ir šlovinimo kokybei. Daug metų organizuotos rekolekcijos muzikantams, rengti įvairūs muzikiniai projektai. Nuo 2009 m. Pakutuvėnuose imtos organizuoti šlovinimo stovyklos. Ši stovykla ugdo šlovinimo lyderius, suteikia reikalingus mokymus muzikantams, vokalistams ir garso operatoriams. Taip pat tai yra galimybė grupėms bendrauti ir bendradarbiauti ir dalytis patirtimi. Stovyklos mokytojai: profesionalūs Lietuvos muzikantai krikščionys. Stovyklos programoje numatytos teorinė ir praktinė dalys: konferencijos apie šlovinimo sampratą, vokalo ir instrumentinės pamokos. Stovyklos metu jaunimo grupės turi galimybę repetuoti su profesionaliais muzikantais. Stovyklos darbas įrašinėjamas video ir audio formatu, ruošiama metodinė mokymo medžiaga.

2009 m. stovykloje dalyvavo 150 žmonių. Tai – Vilniaus, Kauno, Kretingos ir Pakutuvėnų pranciškoniškų parapijų šlovinimo grupės. Stovyklos stebėtojai ir atvirų pamokų dalyviai – aktyvus giedantis Lietuvos parapijų jaunimas, su šlovinimu bažnyčioje susiję žmonės arba šlovinimu besidomintys muzikantai.

2010 m. liepos 14-18 d. Pakutuvėnuose vyko šlovinimo stovykla, kurioje dalyvavo apie 150 šlovintojų iš visos Lietuvos. 4 šlovintojų grupės iš pranciškoniškų parapijų turėjo praktinius užsiėmimus savo grupėse su profesionaliais muzikantais: Kristina Žaldokaite, Artūru Chalikovu ir Sigitu Stalmoku. Kitos stovykloje dalyvaujančios šlovintojų grupės ar pavieniai šlovintojai taip pat turėjo galimybę repetuoti ir mokytis savo grupėse arba dalyvauti kaip laisvieji klausytojai. Visi stovyklautojai kartu kasdien turėdavo prasidainavimą, kurį pravesdavo Kristina Žaldokaitė. Br. Gediminas Numgaudis OFM, s. Celina Galinytė, Dalia Vyšniauskienė vedė bendrus mokymus stovyklautojams apie šlovinimą, šlovintojo nuostatą, apie iššūkius su kuriais susiduria šlovintojai, apie psalmes, jų melodijų kūrimą.

Kasdien stovykloje buvo švenčiama Eucharistija, kurios metu šlovino skirtingos stovykloje dalyvaujančios grupės. Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį stovyklautojai turėjo adoracijos laiką, kai kiekvienas gėlėjo pabūti tylioje maldoje prie Švč. Sakramento. Kasdien vyko šlovinimo-liudijimų vakarai, kurių metu profesionalūs muzikantai liudijo savo tikėjimą gyvenimo liudijimu ir savo muzika: Artūras Chalikovas, Kristina Žaldokaitė ir jos Gospel grupė, kun. Algirdas Akelaitis ir Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komanda. Po dienos programos dalyviai rinkdavosi į arbatos-diskusijų klubą angare, kur klausėsi šlovinimo muzikos, gėrė arbatą ir kalbėjo-diskutavo šlovintojams aktualiomis temomis.

Paskutinį stovyklos vakarą Palangos vasaros estradoje buvo organizuotas šlovinimo vakaras į kurį susirinko apie 1 000 žmonių, gyvenančių ar atostogaujančių Palangoje, bei iš aplinkinių miestų. Šiame vakare pranciškoniškų parapijų (Pakutuvėnų, Vilniaus Bernardinų ir Kretingos) šlovinimo grupės turėjo galimybę šlovinti-liudyti savo tikėjimą.

ŠLOVINIMO STOVYKLA
2011 m. liepos 3–10 d. 

Šlovinimo stovykla Pakutuvėnuose buvo organizuojama trečią kartą. Stovyklos programoje: konferencijos šlovintojams ir praktiniai užsiėmimai su profesionaliais muzikantais, Eucharistijos šventimas, šlovinimo-liudijimų vakarai.

Stovyklos svečias – Dr. Jim Altizer (JAV). Temos:  Šlovinimo pašaukimas ir apibrėžimas, skirtingi šlovinimo tipai. Praktiniai patarimai, vertinat savo šlovinimo tarnystę ir planuojant šlovinimą. Vadovavimas šlovinimo tarnystei, patarimai šlovinimo lyderiui. Kaip bendruomenei auginti šlovinimo lyderius? Santykiai šlovinimo grupėje.

Muzikinius užsiėmimus su jaunimu vedė mokytojai: Sigitas Stalmokas, Aušra Vitkauskaitė, Kristina Žaldokaitė ir Artūras Chalikovas. Stovyklos metu grupė vokalistų mokėsi „Vilties festivalio“ repertuarą.

Šlovinimo stovykloje dalyvavo 70 dalyvių. Kiekvieną vakarą vyko šlovinimo-liudijimų vakarai: liepos 3 d. grupės „Delirious“ šlovinimo koncerto peržiūra, liepos 4 d. grupė „Apaštalai“ (Vilnius), liepos 5 d. Dr. Jim Altizer (JAV), liepos 6 d. Artūras Chalikovas ir draugai, liepos 7 d. šlovinimas ir Švč. Sakramento Adoracija, liepos 8 d. grupės „Hillsong“ šlovinimo koncerto peržiūra, liepos 9 d. jungtinė stovyklautojų šlovinimo grupė Šv. Mišiose ir žygis į grupės „Skylė“ koncertą „Žemsuodoje“.


Stovyklos svečiai – Dr. Jim Altizer
ir jo žmona Mary Kate iš JAV,
dalijosine tik savo  įžvalgomis
apie šlovinimą, bet ir tikėjimo
liudijimu.

 

 

 


Užsiėmimai su mokytojais: Sigitu Stalmoku (instrumentalistams) ir Kristina Žaldokaite (vokalistams).

 

Stovykloje lankėsi ir jaunimui kalbėjo
J.E. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

 

 

 

 

 

Jaunimas mokėsi šlovinti Viešpatį viskuo – muzika ir darbu, žodžiais ir gyvenimu…