Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje stovykla

2011 m. liepos 13-17 d.

Pirmą kartą šią vasarą Pakutuvėnuose buvo surengta Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje stovykla, kurioje dalyvavo per 100 žmonių iš įvairių Lietuvos miestų. Kasdien stovyklos programoje vyko br. Gedimino Numgaudžio OFM paskaitos ir darbas grupelėse, šv.  Mišios. Ketvirtadienį-penktadienį vyko Švč. Sakramento Adoracija kapinių koplyčioje.

Rytinė mankšta
Švč. Sakramentas pernešamas į Kapinių koplyčią

 

 

 

 

 

 

 

 

Šlovinimas ir br. kun. Astijaus Kungio OFM konferencija

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujink žemės veidą!