Pranciškaus draugų stovykla

Nuo 2001 m. Pakutuvėnuose organizauojamos stovyklos Pranciškaus draugams. Pagrindiniai stovyklos tikslai – gilintis į pranciškonišką dvasingumą bei mokytis sekti Jėzumi Kristumi šv. Pranciškaus pėdomis, mokytis pažinti ir atsiliepti į šio laikmečio iššūkius Bažnyčiai ir jos bendruomenėms. Ši stovykla yra unikali tuo, kad jungia kelias amžiaus kartas (dalyvauja žmonės nuo 16 iki 80 metų amžiaus).

2010 m. rugpjūčio 6–12 d. Pakutuvėnuose vyko Pranciškaus draugų stovykla tema „Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu“. Konferencijų ir mokymų vadovai: br. Joseph Rozansky OFM (Peace, Justice and Integrity of Creation direktorius – generalinėje Romos Kurijoje) ir Br. Benedetto Lino OFS (Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) Prezidiumo narys). Svečiai kalbėjo šiomis temomis: „Taikos kūrimas ir konfliktų sprendimas kaip pranciškoniškas bruožas globaliame, vietiniame ir asmeniniame lygmenyse“, „Pranciškoniško gyvenimo ir dvasingumo charakteristika“, „Brolija kaip fundamentali evangelinė ir žmogiška vertybė“ ir kt.

Stovykloje dalyvavo apie 80 žmonių iš visos Lietuvos: pasauliečiai pranciškonai, pranciškoniškasis jaunimas ir besidomintys pranciškoniškuoju dvasingumu žmonės. Stovykloje tarnavo apie 20 savanorių, kurie atliko įvairius darbus: ruošė maistą, šlovino, garsino renginius, įrašinėjo paskaitas, padėjo organizacinėje stovyklos veikloje. Pakutuvėnų broliai pranciškonai tarnavo Susitaikinimo sakramento teikime, šv. Mišių liturgijoje, pamaldų ir meditacijos valandose. Stovyklos metu tradiciškai vyko nuolatinė Švč. Sakramento adoracija kapinių koplyčioje, kasdien – Šv. Mišios, penktadienį – Susitaikinimas sakramento ir Kryžiaus kelias. Stovykloje vyko liudijimo vakarai per muziką, poeziją, dokumentinius kino filmus, dvasinės meditacijos. Stovyklos dalyviai prisidėjo prie tvarkos stovyklavietėje tvarkydami aplinką, bažnyčią, dalindami maistą, ruošdami liturgiją, dalyvaudami Švč. Sakramento adoracijoje.

Šiais metais Pranciškaus draugų stovykla buvo tarsi įvadas į VIII Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino kongresą „Iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją“, kuris vyko 2010 m. rugpjūčio 13-15 d. Kretingoje.