Apie mus

Krikščioniška, pranciškoniška, evangelizacinė, švietėjiška, kultūrinė, socialinė, ne pelno siekianti visuomeninė asociacija. KPJT tikslai – supažindinti suaugusius žmones, jaunimą ir vaikus su krikščionišku gyvenimu bei sudaryti galimybę jį liudyti; pristatyti pranciškoniškąjį dvasingumą ir kviesti jungtis į bendruomenę; skatinti bendradarbiavimą, lyderystę ir savanorišką veiklą; ugdyti narių asmeninę, pilietinę bei socialinę atsakomybę; šviesti visuomenę pranciškoniškojo dvasingumo, krikščioniškoje, religinėje, pilietinėje, kultūrinėje ir socialinėje srityse; organizuoti nusikalstamumo, priklausomybių ir smurto prevenciją bei reabilitaciją; padėti krizės ištiktiems žmonėms.

1989 m. į atkurtą Kretingos vienuolyną sugrįžus broliams pranciškonams, netrukus prasidėjo ir didelis jaunų žmonių prabudimas – jaunimas skaitė Šventąjį Raštą, muzikavo, kūrė teatrines misterijas, vyko į evangelizacines misijas. Iš spontaniško jaunimo susibūrimo kilus rimtesnių projektų poreikiui, 1995 m. kovo 23 d. buvo įkurta nevyriausybinė organizacija – Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba aktyviai dalyvavo, kuriant Pakutuvėnų Susitaikinimo sodybą: išnuomojo žemę, pradėjo organizuoti šimtus dalyvių surenkančias vasaros stovyklas, o 2007 m. kartu su pranciškonų vienuolynu ir Plungės savivaldybe įsteigė VšĮ „Susitaikinimo sodyba“ vystyti Pakutuvėnų infrastruktūrai ir palaikyti sveikstančių nuo įvairių priklausomybių žmonių bendruomenei.

Vilniaus g. 3, 97125 Kretinga
Tel. +370 682 18060
El. paštas: tarnyba@kpjt.lt
www.kpjt.lt; fb.com/kpjt.lt; instagram.com/kpjt.lt

Prezidentė – Virginija Mickutė OFS
Valdyba – Aurimas Stonys, Reda Stonytė, Veronika Stonienė
Dvasinis asistentas – br. kun. Gediminas Numgaudis OFM
Steigėjas – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija

Pagrindiniai vykdomi projektai:

  • šlovinimo ir maldos tarnystės ciklas „Malda gyvai“,
  • Tarptautinė evangelizacinė mokykla (TEM),
  • YouTube kanalas „Geroji Naujiena iš Kretingos“,
  • muzikos ir garso įrašų studija,
  • stovyklos ir kiti evangelizaciniai renginiai jaunimui, šeimoms.

Jūs galite mus paremti, pervesdami savo auką į sąskaitą:
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba; į.k. 191898673
a/s LT937044060000789168; AB SEB bankas, kodas 70440

Būkite palaiminti ir apdovanoti visu gėriu, kuris ateina iš Viešpaties rankų!

Mūsų rėmėjai:
a.a. Raimonda Apeikis
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
The Koch Foundation
Aid to the Church in Need
Franz Hilf – Franziskaner für Menschen in Not
Kretingos rajono savivaldybė
Toronto Prisikėlimo parapijos tarybos Labdaros sekcija
Kongregation der Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg zu Thuine
Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
Eglė ir Vytas Staškūnai
Privatūs geradariai iš Lietuvos ir užsienio
1,2% pajamų mokesčio parama

Viešpats teapdovanoja Jus ramybe ir džiaugsmu!