Apie mus

Krikščioniška-pranciškoniška, evangelizacinė, švietėjiška, kultūrinė, socialinė, ne pelno siekianti jaunimo asociacija. KPJT tikslai – burti jaunimą pranciškoniškojo dvasingumo pažinimui, supažindinti su krikščionišku gyvenimu ir sudaryti galimybę jį liudyti, ugdyti asmeninę, pilietinę ir socialinę atsakomybę, šviesti visuomenę, organizuoti priklausomybių, smurto, nusikalstamumo prevenciją, padėti krizių ištiktiems žmonėms.

1989 metais į atkurtą Kretingos vienuolyną sugrįžus broliams pranciškonams, netrukus prasidėjo ir didelis jaunų žmonių prabudimas – jaunimas skaitė Šventąjį Raštą, muzikavo, kūrė teatrines misterijas, vyko į evangelizacines misijas. Iš spontaniško jaunimo susibūrimo kilus rimtesnių projektų poreikiui, 1995 m. kovo 23 d. buvo įkurta nevyriausybinė organizacija – Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba aktyviai dalyvavo, kuriant Pakutuvėnų Susitaikinimo sodybą: išnuomojo žemę, pradėjo organizuoti šimtus dalyvių surenkančias vasaros stovyklas, o 2007 m. kartu su pranciškonų vienuolynu ir Plungės savivaldybe įsteigė VšĮ „Susitaikinimo sodyba“ vystyti Pakutuvėnų infrastruktūrai ir palaikyti sveikstančių nuo įvairių priklausomybių žmonių bendruomenei.

Mūsų adresas: Vilniaus g. 3, LT-97125 Kretinga
Tel.: 8 682 18060
El. paštas: druskine@yahoo.com
Svetainė internete: www.kpjt.ltwww.fb.com/kpjt.lt

Prezidentė – Virginija Mickutė OFS
Administratorius – Aurimas Stonys
Projektų koordinatorė Veronika Stonienė
Evangelizacinės mokyklos koordinatorė – Violeta Čipkutė
Steigėjas – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
Pagrindiniai šiuo metu vykdomi projektai:
• Šlovinimo ir maldos tarnystės ciklas (maldagyvai.lt),
• Tarptautinė evangelizacinė mokykla (TEM),
• Radijo laida „Druska“,
• Muzikos ir garso įrašų studija,
• Palaiminimų šeštadienių ciklas Telšių vyskupijos dekanatuose,
• Pranciškoniška stovykla šeimoms Pakutuvėnuose.

Jūs galite mus paremti, pervesdami savo auką į sąskaitą:
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
į.k. 191898673
a/s LT937044060000789168
AB SEB bankas, kodas 70440

Būkite palaiminti ir apdovanoti visu gėriu, kuris ateina iš Viešpaties rankų!

Mūsų rėmėjai:
a.a. Raimonda Apeikis
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa
The Koch Foundation
Franz Hilf – Franziskaner für Menschen in Not
Toronto Prisikėlimo parapijos tarybos Labdaros sekcija
Kanados Lietuvių Fondas
Kongregation der Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg zu Thuine
Kretingos rajono savivaldybė
Telšių vyskupijos kurija
Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincija
Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolynas
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
UAB „Autoratas“
IĮ „P. Varkojis ir Ko“
UAB „Smagratis ir Ko“
Eglė ir Vytas Staškūnai
Privatūs geradariai iš Lietuvos ir užsienio
2% pajamų mokesčio parama

Viešpats teapdovanoja Jus ramybe ir džiaugsmu!