Visuotinio KPJT narių susirinkimo naujienos

Vasario 2 d. vyko visuotinis Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintos trijų metų KPJT veiklos ir finansinė ataskaitos. Asociacijos prezidento ir Valdybos narių rinkimams pirmininkavo KPJT dvasinis asistentas br. kun. Gediminas Numgaudis OFM. KPJT narių sprendimu antrajai kadencijai prezidente buvo išrinkta Virginija Mickutė. Į KPJT Valdybą trims metams buvo išrinkti 5 nariai: Aurimas Stonys, Agnė Pociūtė, Veronika Šlionskytė, Rasa Lazdauskaitė ir Kristina Lubytė. Aurimas Stonys buvo išrinktas KPJT Valdybos administratoriumi, Agnė Pociūtė – sekretore ir prezidentės pavaduotoja. Dėkojame visiems už jūsų maldas ir prašome Dievo palaimos išrinktiems šiai atsakingai tarnystei.

2011 metų vasaros stovyklos

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba ir Pakutuvėnų broliai pranciškonai kviečia į šias vasaros stovyklas:

2011 m. birželio 19-26 d. Šeimų stovykla Pakutuvėnuose (Plungės r.)
2011 m. liepos 3-10 d. Šlovinimo stovykla Pakutuvėnuose (Plungės r.)
2011 m. liepos 13-17 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje stovykla-rekolekcijos Pakutuvėnuose (Plungės r.)
2011 m. liepos 22-31 d. Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus (Klaipėda – Pakutuvėnai)

Daugiau informacijos apie šiuos renginius pasirodys internetinėse svetainėse www.kpjt.lt ir www.pakuta.lt.

Kviečiame keliauti į Madridą!

Popiežius Benediktas XVI kviečia kiekvieną jauną žmogų atvykti į kitamet, rugpjūčio 11-21 d., Madride (Ispanijoje) vyksiančias XXVI Pasaulio jaunimo dienas, kurių tema: „Būkite Kristuje įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu“ (plg. Kol 2, 7). Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kviečia tave atsiliepti į šį kvietimą ir kartu keliauti į Madridą!

Jei tau 16-35 metai, nedvejok ir iki gruodžio 1 d. registruokis:
Bernardinų jaunimo centras (bjc@jaupra.lt; 8 659 40638)
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba (druskine@yahoo.com; 8 682 18060)

Daugiau informacijos ieškokite internete: www.madrid11.com arba www.jaupra.lt.

Mūsų draugai – Dienos veiklos centras

Kretingos pranciškoniškasis jaunimas jau antrus metus tęsia savo draugystę su Kretingoje veikiančiu Dienos veiklos centru. Daugiau informacijos apie mūsų bičiulius ir centro vykdomus projektus galite rasti internetinėje svetainėje www.kretingosneigalieji.lt

„Iš širdies į širdį“ – neįgaliųjų teatrinė saviraiška

SIŽGB „Kretingos viltis“ bendradarbiaudama su Dienos veiklos centru (Kretinga) vykdo projektą „Mažiau galimybių turinčio jaunimo socializacija per meninę saviraišką „Iš širdies į širdį“. Iniciatyvinė Kretingos Dienos veiklos centro neįgaliųjų jaunuolių grupė vieną kartą savaitėje vyksta į Kretingos vaikų ir jaunimo teatro studiją „Atžalynas“, kur mokosi teatro ir vaidybos subtilybių, analizuoja įvairias gyvenimiškas situacijas, mokosi pažinti  įvairias emocijas ir jas išreikšti mimika, judesiu. Neįgaliuosius ugdo profesionali režisierė – A. Antulienė. Teatrinių užsiėmimų pagalba neįgalieji jaunuoliai atskleidžia savo meninius gebėjimus, stiprėja pasitikėjimas savo jėgomis, įgyjami nauji įgūdžiai. Projekte partnerių teisėmis dalyvauja neįgalieji iš Skuodo, Telšių bei Raseinių. Neįgalieji bendrauja su įgaliaisiais aktoriais, režisieriais, stebi jų pasirodymus. Bendros meninės veiklos ir bendradarbiavimo tarp įgalaus ir neįgalaus jaunimo rezultatai – sukurtos teatrinės improvizacijos bus pristatytos baigiamajame neįgaliųjų dienos minėjimo renginyje – šventėje, kuri vyks š. m. gruodžio 3 d.  Pranciškonų gimnazijos salėje (adr. Vilniaus g. 6). Neįgaliųjų meninė saviraiška – tai puiki neįgaliųjų integracijos skatinimo priemonė suteikianti galimybes visuomenei pamatyti neįgaliųjų meninius gebėjimus ir suvokti, kad neįgalieji yra mūsų visuomenės nariai turintys tokias pat teises ir poreikius kaip ir visi kiti.

SIŽGB „Kretingos viltis“ ir Dienos veiklos centras