Miuziklas apie šv. Klarą keliauja į Telšius ir Marijampolę

Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ yra skirtas šv. Klaros Asyžietės Pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejui, kurį šiemet švenčia visa Pranciškoniškoji šeima. Šv. Klaros pasišventimas Dievui laikomas simboline seserų klarisių (antrojo šv. Pranciškaus įkurto ordino) pradžia.

Miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ – tai originalus muzikinis kūrinys, kuriame skamba paties jaunimo pagal Šventojo Rašto tekstus ir šv. Pranciškaus Asyžiečio maldas sukurtos giesmės, o taip pat kelios šiuolaikiškos tradicinių giesmių aranžuotės. Apie keturiasdešimties žmonių miuziklo kūrybinė grupė, jungianti jaunimą ir brolius pranciškonus, kartu kūrė miuziklo scenarijų, muziką, choreografiją ir dekoracijas. Muzikos, šokio ir teatro kalba į vienuolika šv. Klaros ir šv. Pranciškaus gyvenimo scenų įtraukiantis miuziklas nepretenduoja papasakoti visos šv. Klaros biografijos, bet siekia perduoti dvasią, pagal kurią gyveno Klara ir Pranciškus. Šie du jaunuoliai, mylėję Dievą visa širdimi ir to paties tikslo siekę skirtingais gyvenimo būdais, palieka iššūkį ir šiuolaikiniam žmogui – gyventi dovanojant visą save.

Kviečiame visus į miuziklą „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ birželio 15 d., penktadienį, 19 val., Telšių Žemaitės dramos teatre (Respublikos g. 18, Telšiai) ir birželio 17 d., sekmadienį, 16 val., Marijampolės dramos teatre (P.Armino g. 2, Marijampolė).

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos informacija

Kretingoje vyks tradicinė chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“

Gegužės 26 dieną Kretingoje vyks XXII-oji Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“, į kurią tradiciškai susirenka kelios dešimtys vaikų ir jaunimo chorų ne tik iš Žemaitijos, bet ir iš visos Lietuvos.

Šventė prasidės 10.30 val. Kretingos Lurdo slėnyje, kur vyks katechezė ir chorų koncertas. Vėliau visi šventės dalyviai su vėliavomis ir giesmėmis iškilminga eisena žygiuos į bažnyčią. Ten 12 val. iškilmingas šv. Mišias aukos J.E. vyskupas Linas Vodopjanovas OFM.

Idėja po Nepriklausomybės atkūrimo pradėti organizuoti chorų šventę vaikams kilo broliams pranciškonams ir prie Kretingos vienuolyno dirbusiems chorų vadovams – A. Remesai, L. Pudžiuvelytei ir G. Maironienei. Prieš du dešimtmečius užgimusi vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė tuomet buvo novatoriškas muzikos reiškinys Lietuvoje. Šiuo metu panašios šventės jau yra rengiamos ir kitose vyskupijose.

Pavadinimą „Sveika, Jūrų Žvaigžde“ įgavusi chorų šventė tradiciškai vyksta paskutinįjį Marijai skirto gegužės mėnesio šeštadienį, primindama, kad Dievo Motina kaip kelrodė Jūrų Žvaigždė nušviečia į kelionę per audringą jūrą panašų žmogaus gyvenimą. Šiemet chorų šventė vyksta ir Sekminių (Šventosios Dvasios Atsiuntimo šventės) išvakarėse.

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos informacija

Jaunimo miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ Naujojoje Akmenėje

Gegužės 14 dieną Naujoje Akmenėje bus pristatytas Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas apie šv. Klaros Asyžietės gyvenimą.
Telšių vyskupijos Akmenės dekanatas ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba kviečia visus į jaunimo miuziklą „Šviesa, apšvietusi pasaulį“, kuris bus rodomas gegužės 14 d., pirmadienį, 18 val., Akmenės r. savivaldybės kultūros centre (Nepriklausomybės al. 25, Naujoji Akmenė).

Pasaulinė jaunimo diena

Balandžio 1 d., Verbų sekmadienį, švęsime 27-ąją Pasaulinę jaunimo dieną „Visuomet džiaukitės Viešpatyje!“ (Fil 4, 4). 1984 m. pal. popiežius Jonas Paulius II pakvietė viso pasaulio jaunimą kartu švęsti Verbų Sekmadienį. Taip atsirado Pasaulinė jaunimo diena. Ateik, ir švęskime Verbų Sekmadienį kartu!
Programa Kretingoje

9.15 val. Jaunimo žygis Kretingos gatvėmis (pradžia bažnyčioje)
10.15 val. Šv. Mišių pradžia Lurdo slėnyje ir eisena į bažnyčią
12 val. Renginys jaunimui pranciškonų vienuolyne
Su Kretingos jaunimu susitikti atvyks
apaštališkasis nuncijus Luigi Bonazzi!!!

Jei esi jaunas ir gyvas, ateik!

„Šviesa, apšvietusi pasaulį“ – jaunimo miuziklas apie šv. Klarą

Verbų sekmadienio ir Pasaulinės jaunimo dienos išvakarėse Kretingoje bus pristatytas pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas apie šv. Klaros Asyžietės gyvenimą.

Miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ skirtas šv. Klaros Asyžietės Pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejui, kurį šiemet švenčia visa Pranciškoniškoji šeima. Šv. Klaros pasišventimas Dievui laikomas simboline seserų klarisių (antrojo šv. Pranciškaus įkurto ordino) pradžia. Būtent Verbų sekmadienį prisimenama diena, kai aštuoniolikmetė mergina slapta pabėgo iš tėvų namų ir Porciunkulės bažnytėlėje, dalyvaujant šv. Pranciškui, pasišventė Dievui. 2011 metų Verbų sekmadienį prasidėję jubiliejiniai metai tęsis iki 2012 metų rugpjūčio 11 dienos – šv. Klaros liturginės šventės.

Miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ – tai originalus muzikinis kūrinys, kuriame skamba paties jaunimo pagal Šventojo Rašto tekstus ir šv. Pranciškaus Asyžiečio maldas sukurtos giesmės, o taip pat kelios šiuolaikiškos tradicinių giesmių aranžuotės. Apie keturiasdešimties žmonių miuziklo kūrybinė grupė, jungianti jaunimą ir brolius pranciškonus, kartu kūrė miuziklo scenarijų, muziką, choreografiją ir dekoracijas. Muzikos, šokio ir teatro kalba į vienuolika šv. Klaros ir šv. Pranciškaus gyvenimo scenų įtraukiantis miuziklas savo žanru yra suprantamesnis šiuolaikiniam žiūrovui bei patrauklesnis jaunimui.

Popiežius Benediktas XVI, besirengiant naujiems Tikėjimo metams, ragina pažinti šventuosius, kurie yra autentiški mūsų tikėjimo liudytojai. Nepretenduodamas papasakoti visos šv. Klaros biografijos, miuziklas „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ siekia perduoti dvasią, pagal kurią gyveno Klara ir Pranciškus. Šie du jaunuoliai, mylėję Dievą visa širdimi ir to paties tikslo siekę skirtingais gyvenimo būdais, palieka iššūkį ir šiuolaikiniam žmogui – gyventi dovanojant visą save.

Miuziklo „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ premjera vyks Verbų sekmadienio išvakarėse, kovo 31 d., šeštadienį, 19.30 val., šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6, Kretinga).

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba 

GAVĖNIOS KELYJE

Kviečiame į Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos Gavėnios renginius!

Antradienio vakarais, 19 val., Šv. Antano rūmų salėje
Vasario 28 d. Angelės Joknytės giesmių vakaras
Kovo 6 d. „Pranciškus ir Gavėnia“– br. Antanas Blužas OFM (Pakutuvėnai)
Kovo 13 d. Šlovinimo ir Kryžiaus Adoracijos vakaras
Kovo 20 d. „Krikšto slėpinys“ – kun. Rolandas Karpavičius (Klaipėda)

Kovo 26 d., pirmadienis, – Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmė
17 val. Akatisto giedojimas bažnyčioje
18 val. Šv. Mišios bažnyčioje
19 val. Agapė-vaišės parapijos namuose

Kovo 30 d., penktadienį, 18 val., bažnyčioje – SUSITAIKINIMO PAMALDOS

Kovo 31 d., šeštadienį, 19.30 val., Šv. Antano rūmų salėje MIUZIKLO „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ (skirto Šv. Klaros Asyžietės Pasišventimo Dievui 800 metų jubiliejui) premjera

Balandžio 1 d., Verbų Sekmadienį – PASAULINĖ JAUNIMO DIENA
9.15 val. Žygis Kretingos gatvėmis (pradžia bažnyčioje)
10.15 val. Šv. Mišių pradžia Lurdo slėnyje ir eisena į bažnyčią
12 val. Renginys jaunimui vienuolyno refektoriuje

„Nebūkite liūdni, nes džiugesys VIEŠPATYJE yra jūsų stiprybė.“ (Neh 8, 10b)