Pranciškoniškojo jaunimo atgailos žygis į Porciunkulės atlaidus „Jėzau, pasitikiu Tavimi“

2011 m. liepos 23-31 d. Klaipėda – Pakutuvėnai Atgailos žygis – tai pasitikėjimo Dievo meile mokykla. Žygiuojame su šlovinimo giesme ir malda, palikę namie telefonus, pinigines ir „ausinukus“… Užėję į miestelius lankome žmones, už juos meldžiamės, dėl Dievo meilės prašome maisto bei nakvynės, kiekvieną vakarą švenčiame šv. Mišias, po jų…

ŠLOVINIMO IR LITURGINIO ŠOKIO KURSAS

Pranciškonų gimnazijos kapelionas brolis Paulius Vaineikis OFM ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba kviečia jaunimą registruotis į šlovinimo ir liturginio šokio kursą. Kurso vadovė – Anna Nobili (Italija), modernaus šokio atlikėja. Buvusi klubų šokėja, tapusi sesute vienuole ir įkūrusi krikščioniško šokio mokyklą, kurios liudijimą rodė MTV. Kurso trukmė – SAVAITĖ. Šokio pamokos…

Visuotinio KPJT narių susirinkimo naujienos

Vasario 2 d. vyko visuotinis Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintos trijų metų KPJT veiklos ir finansinė ataskaitos. Asociacijos prezidento ir Valdybos narių rinkimams pirmininkavo KPJT dvasinis asistentas br. kun. Gediminas Numgaudis OFM. KPJT narių sprendimu antrajai kadencijai prezidente buvo išrinkta Virginija Mickutė. Į KPJT Valdybą…

2011 metų vasaros stovyklos

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba ir Pakutuvėnų broliai pranciškonai kviečia į šias vasaros stovyklas: 2011 m. birželio 19-26 d. Šeimų stovykla Pakutuvėnuose (Plungės r.) 2011 m. liepos 3-10 d. Šlovinimo stovykla Pakutuvėnuose (Plungės r.) 2011 m. liepos 13-17 d. Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje stovykla-rekolekcijos Pakutuvėnuose (Plungės r.) 2011 m. liepos 22-31 d….

Kviečiame keliauti į Madridą!

Popiežius Benediktas XVI kviečia kiekvieną jauną žmogų atvykti į kitamet, rugpjūčio 11-21 d., Madride (Ispanijoje) vyksiančias XXVI Pasaulio jaunimo dienas, kurių tema: „Būkite Kristuje įsišakniję ir ant jo statykitės, tvirtėkite tikėjimu“ (plg. Kol 2, 7). Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija kviečia tave atsiliepti į šį kvietimą ir kartu keliauti į Madridą!…

Mūsų draugai – Dienos veiklos centras

Kretingos pranciškoniškasis jaunimas jau antrus metus tęsia savo draugystę su Kretingoje veikiančiu Dienos veiklos centru. Daugiau informacijos apie mūsų bičiulius ir centro vykdomus projektus galite rasti internetinėje svetainėje www.kretingosneigalieji.lt.  „Iš širdies į širdį“ – neįgaliųjų teatrinė saviraiška SIŽGB „Kretingos viltis“ bendradarbiaudama su Dienos veiklos centru (Kretinga) vykdo projektą „Mažiau galimybių turinčio…