Šv. Antano atlaidai Kretingoje

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ir broliai pranciškonai
2013 m. birželio 13-16 d. visus kviečia į Kretingą švęsti šv. Antano atlaidų!

 

ŠV. ANTANO ATLAIDŲ ŠVENTĖS PROGRAMA

Ketvirtadienis. Birželio 13 d.
7.00 Šv. Mišios ir šv. Antano litanija bažnyčioje
7.30-18.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje
15.00 J.E. apaštališkojo nuncijaus Luigi Bonazzi konferencija Kretingos visuomenei „Tikėjimo metai – ar šiuolaikiniam žmogui reikalingas tikėjimas ir Bažnyčia?“ Šv. Antano rūmų salėje
17.30 Novena į šv. Antaną bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios ir lelijų šventinimas bažnyčioje – prašant Skaistumo dorybės (celebruoja J.E. apaštališkasis nuncijus Luigi Bonazzi)
19.30 Šv. Antano mokykla su s. Pranciška Bubelyte FDCJ bažnyčioje
20.30 Agapė – suneštinės vaišės bažnyčios šventoriuje

Penktadienis. Birželio 14 d.
7.00 Šv. Mišios ir šv. Antano litanija bažnyčioje
12.30 Šv. Mišios bažnyčioje – tremties aukoms atminti
15.00 Knygos „Laisvė ir tikėjimas: krikščioniški trileriai sovietmečiu“ pristatymas M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje
17.00 Parodos „Šv. Antano altorius“ atidarymas bažnyčios galerijoje
17.30 Novena į šv. Antaną bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje – prašant Dievo gailestingumo Lietuvai
19.00 Šv. Antano mokykla su s. Pranciška Bubelyte FDCJ bažnyčioje
20.30 Kauno technologijos universiteto tautinio meno ansamblio „Nemunas“ ir Veronikos Povilionienės koncertinė programa „Dainų pynė Lietuvai“ bažnyčios šventoriuje

Šeštadienis. Birželio 15 d.
8.00 Šv. Mišios ir šv. Antano litanija bažnyčioje
9.00-18.00 Švč. Sakramento Adoracija Kankinių koplyčioje
Nuo 14.00 Informacinė parapijos mugė „Ateik ir pamatyk“ bažnyčios šventoriuje
14.30 „Būti kelio bendrija“ – susitikimas su „Bernardinai.lt“ redakcija bažnyčios šventoriuje
16.00 Klounų teatro studijos „Dulidu“ programa vaikams „Drugys“ bažnyčios šventoriuje
17.30 Novena į šv. Antaną bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje – prašant šeimoms atvirumo gyvybei
19.00 Šv. Antano mokykla su s. Pranciška Bubelyte FDCJ bažnyčioje
21.00 Artūro Chalikovo ir draugų koncertas bažnyčios šventoriuje
00.00 Fejerverkai danguje

Sekmadienis. Birželio 16 d.

8.00 Šv. Mišios bažnyčioje
10.30 Šv. Mišios ir duonos šventinimas bažnyčioje
12.30 Šv. Mišios bažnyčioje (gieda jungtinis Kauno arkikatedros bazilikos  ir Kretingos bažnyčios Sumos choras, vadovai – Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė ir Aloyzas Žilys, solistas – Liudas Mikalauskas)
14.30 Br. Bernardo Belicko OFM knygos „Taip priėjo gyvenimas“ pristatymas (muzikuoja Dalia Bieliauskienė ir Kristina Lubytė) vidiniame vienuolyno kiemelyje
17.00 Kamerinės muzikos koncertas bažnyčioje – Olivija Kondrotaitė (vargonai) ir Rimvydė Bernadeta Muzikevičiūtė (saksofonas)

*** Birželio 7-15 d., kiekvieną vakarą, 17.30 val., bažnyčioje melsimės noveną į šv. Antaną. Birželio 9 d., sekmadienį, noveną melsimės 12 val.

*** Atlaidų metu bažnyčios gale bus dėžė, skirta maldų intencijoms, prašant šv. Antano užtarimo, už kurias melsimės šeštadienį Švč. Sakramento Adoracijos metu bei sekmadienį 10.30 val. Votyvos šv. Mišiose.

*** Birželio 15 d. Kankinių koplyčioje Švč. Sakramento Adoracija vyks šiomis intencijomis:
9.00-10.00 Už Kretingos vienuolijas ir naujus pašaukimus
10.00-11.00 Už Kretingos jaunimą ir vaikus
11.00-12.00 Už Kretingos r. savivaldybės politikus ir darbuotojus
12.00-13.00 Už Kretingos vargšus ir bedarbius
13.00-14.00 Už Kretingos miesto žiniasklaidos darbuotojus
14.00-15.00 Už Kretingos miesto gydytojus, slaugytojus ir ligonius
15.00-16.00 Už Kretingos miesto mokytojus ir švietimo darbuotojus
16.00-17.00 Už Kretingos miesto kultūros ir meno srities darbuotojus
17.00-18.00 Už kretingiškių šeimas

Renginio organizatorius: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija

 

 

Šv. Antano Paduviečio atlaidai Kretingoje

Kodėl ir šiandien neblėsta aistringa žmonių meilė šventajam Antanui Paduviečiui? Tryliktame amžiuje gyvenusiam broliui pranciškonui, kuris buvo kanonizuotas, t.y. paskelbtas šventuoju, per rekordiškai trumpą laiką – prabėgus vos vienuolikai mėnesių nuo jo mirties. Šventajam, kurio baziliką Paduvoje kasmet aplanko milijonai tikinčiųjų, o statulą arba paveikslą turi beveik kiekviena pasaulio bažnyčia.

Kretingoje pamaldumas šv. Antanui žinomas nuo XVIII amžiaus, kai bažnyčioje buvo pastatytas Šv. Antano Paduviečio altorius, kurį 1795 metais konsekravo žemaičių vyskupas Antanas Domininkas Tiškevičius. 1862 metais į Kretingą buvo atvežtos šv. Antano relikvijos, ir vietoje senojo paveikslo, vaizduojančio šv. Antano regėjimą, atsirado dabartinis paveikslas – šv. Antanas su Švč. Sakramento monstrancija rankoje garsaus stebuklo metu. Pasakojama, kad vienas turtuolis atsisakė pripažinti Viešpatį Švč. Sakramente, o atvestas asilas, užuot puolęs prie avižų, parklupo prieš Švč. Sakramentą ir jam nusilenkė. Atsiradus šv. Antano relikvijoms, jo garbinimo kultas Kretingoje sparčiai augo. Netrukus šv. Antano Paduviečio atlaidai tapo ir iki šių dienų tebėra viena svarbiausių Kretingos parapijos ir pranciškonų vienuolyno švenčių.

Nors dažniausiai Antaną Paduvietį tapatiname su šventuoju, kuris padeda atrasti pamestus daiktus, tačiau pirmiausia tai – didelio pamaldumo žmogus ir uolus Evangelijos skelbėjas. Daugybės legendų apgaubtas šv. Antanas parodė realaus šventumo kelią. Šv. Antano Paduviečio atlaidai mums ne tik primena konkrečias šio šventojo išgyventas Evangelines vertybes, bet ženklina Dievo malonės ir gailestingumo metą kiekvienam.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ir broliai pranciškonai taip pat ir šiemet, birželio 13-16 dienomis, visus kviečia į Kretingą švęsti šv. Antano atlaidų šventės!

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos informacija

Liudijimai apie šventojo Antano padarytus stebuklus


Jei stebuklo trokšti tu, klaidos, demonai, mirtis,
Bėdos, ligos traukiasi, ginant mus Antanui…

A. Tamašauskaitė iš Ukmergės: „Aš neprigirdėjau net 9 metus. Buvau net pas keletą gydytojų, bet veltui. Pasitikėdama šv. Antano galingumu, puoliau ant kelių prie jo. Maldos buvo  išklausytos“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1931, Nr. 3, p. 104)

A. Kalvelis iš Sidabravos: „Turėjau nuolatinį galvos skaudėjimą. Kalbėjau noveną  į šv. Antaną ir staigiai išgijau“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1934, Nr. 1, p. 26)

St. Kaupas, Kretingos pranciškonų įstaigos tarnautojas, buvęs Lietuvos kariuomenės savanorių raitininkų vyresnysis: „Kritęs nuo arklio susitrenkė stuburą. Praliniuotas iki pusės atsigulė Kauno miesto ligoninėje. Nustatyta diagnozė… Operacija nebuvusi labai sėkminga. Garsūs to meto Lietuvos chirurgai: Kuzma, Jaržemskis, Kudirka, ir kiti patarė daryti sudėtingą operaciją. Gydytojai sąlyginai  pareiškė, kad jis galįs ir nevaldyti visos pusės kūno. Ligonis išgulėjo dvejus metus ir pasveiko. St. Kaupas tvirtina, kad sveikti pradėjęs po kreipimosi į šv. Antaną… Po to ligonis pasižadėjo 3 kartus apeiti keliais Pabrėžos kapą. Po šito pasveikęs visiškai“. (Pranciškonų pasaulis, 1936, Nr. 6, p. 170)

Grįš tau pamesti daiktai…

T. Šakinaitė iš Kulių parapijos:
„Vienas vyriškis, eidamas mišku, pametė auksinių pinigų. Su viltimi prašo šv. Antano užtarimo. Grįždamas randa pinigus ant žemės“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1929, Nr. 6, p. 204)

J. Žilinskas iš Detroito (JAV) rašė, kad jam bažnyčioje dingęs iš kišenės brangus laikrodėlis. Jis tuoj pat kreipęsis į šv. Antaną, ir nepažįstamas žmogus laikrodėlį grąžino. „Jūs visi manykit, ką norit, o aš tai laikau dideliu šv. Antano stebuklu“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1933, Nr. 7, p. 231)

„Pranciškaus Varpelio“ skaitytoja iš Klaipėdos rašė, kad buvo seniai nusiminusi dėl savo mylimo dingimo, meldėsi į šv. Antaną ir prašymas patenkintas“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1929,  Nr. 8)

Jūra slūgs ir pančiai kris,
Jei karštai tik šauksiesi šventojo Antano…

K. Pranys iš Joniškio buvo nuteistas 12 metų kalėti. 1931 m. laikraštyje buvo  paskelbta, kad nuteistasis šv. Antano užtarimu buvo iš kalėjimo paleistas.  (Šv. Pranciškaus varpelis, 1931, Nr. 6, p. 217)

„Turėjau sunkią bylą ir nebuvo vilties laimėti. Visa šeima kreipėsi į šv. Antaną: meldėmės, prižadėjome auką. Bylą išlošiau. Tretininkė“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1934, Nr. 4, p. 127)

Kas patyrė, skelbia tai: paramą visi patirs
Išgasty ir varguose, užtariant Antanui…

Mažeikiai: „Mane, merginą, užpuolė toks nedorėlis ir norėjo atimti nekaltumą, žmonių prisišaukti negalėjau. Šaukiausi šv. Antano pagalbos, ir užpuolikas momentu nuo manęs atstojo ir atsiprašė. Metalija  Kaziulenytė“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1935, Nr. 7/8, p. 238)

1935 m. žmogus K iš Utenos rašė: „Jei ne šv. Antanas, mane būtų užgriuvusi didelė nelaimė. Labai žymių žmonių pastangos man padėti nieko nereiškė. Dalimis atsiųsiu šv. Antanui auką  100 litų“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1935, Nr. 7/8, p. 236)

1936 m. J. Bočkauskas iš Kuršėnų aprašė šitokį stebuklą: „Šiemet, būdamas didžiausiame skurde (beveik grėsė badas visai mano šeimai), kreipiausi į šv. Antaną ir gavau darbo. Siunčiu nors menkute auką“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1932, Nr. 2, p. 61)

Kunigo patvirtintas „stebuklas“: „Plungė. Viena neturtinga mergaitė meldėsi prie šv. Antano, kad per jo užtarymą galėtų įsigyti nuosavą trobelę. .. Taip dievas padėjo, kad per trejus metus uždirbo prekyboje tiek pinigų, jog šiandien turi gražius nuosavus namus. Liudija kanauninkas Pokys“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1931, Nr.3, p. 105)

1929 m. Kretingoje Būdviečių k. užsidegė K. Riauko jauja. Nebuvo vilties apsaugoti kitus namus nuo ugnies: visi namiškiai susiklaupė ant sniego, rankas ištiesė į dangų, balsu šaukėsi šv. Antaną į pagalbą. …Stebuklingai ugnis pasisuko į kitą šalį“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1929, Nr. 6, p. 203)

Kretinga: „Būdvyčių k. pavogė karvę. Savininkas Pr. Beniušis šv. Antanui padarė įžadus: jei suras karvę, užsiprenumeruoti „Sv. Pranciškaus varpeli”. Karvę ir vagį surado už 18 km. Vagis atiduotas į policijos rankas“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1930, Nr. 2, p. 68)

Arškainiai: „Turėjau baisių pagundų prieš skaistybę. Negalėdama nė maldoje rasti ramybės, kreipiausi į šv. Antaną ir pažadėjau 10 litų. .. buvau išklausyta. P. G.“. (Pranciškonų pasaulis, 1936, Nr. 10)

1934  metais aukštosios mokyklos absolventas J. V. iš Briuselio (Belgija)  rašė: „Baigdamas aukštąjį mokslą, turėjau laikyti tris sesijas egzaminų. Nebeturėjau vilties pakankamai pasiruošti. Kreipiausi j šv. Antaną maldomis ir aukomis. Nors ir nepilnai pasiruošęs stojau į egzaminus, bet stebėtinai gerai išlaikiau. Antrajai sesijai kiek aptingau ir net šventąjį įžeidžiau tardamas: „šv. Antanas už mane mokosi“. Tapau nubaustas iš dalyko, kurį, rodos, gana gerai žinojau. Vos, vos išlaikiau. Trečiajai sesijai ruošiausi rūpestingai ir, atgailavęs už įžeidimą, vėl gerai išlaikiau“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1934, Nr. 8)

1930 m. išspausdinta žinutė iš JAV: „Gary Indian. A. Nenienė dėkoja šv. Antanui už išprašymą gražaus oro“. (Šv. Pranciškaus varpelis, 1930, Nr. 3)

Melski už mus, didysis pamokslininke, šventasis Antanai!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *