ONLINE vakarai kartu su kun. Virgilijumi Poškumi ir giesmių autore Angele Joknyte

Kad karantino metu neprailgtų vakarai, vėl kviečiame į bendrystės, diskusijų, maldos, šlovinimo ir liudijimų vakarus. Subalansuota ne tik jaunimui, o bet kokio amžiaus dalyviams. Registracija jau atidaryta!