Maldos ir šlovinimo vakaras

Vasario 21 dieną Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje svečiuosis maldos ir muzikos grupė iš Vilniaus „Naujas Kraujas“. Kviečiame visus!