Sekminių vigilija

Kviečiame švęsti Sekmines Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje kartu su katalikų evangelizacine bendruomene „Naujoji sandora“ ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.