Ketvirtojo Palaiminimų sekmadienio viešnia – Michelle Moran

Balandžio 27-29 d. Žemaitijoje lankysis evangelizacinės katalikų bendruomenės „Sion” steigėja, tarptautinės katalikų charizmatinio atsinaujinimo (ICCRS) tarybos prezidentė – emeritė Michelle Moran iš Jungtinės Karalystės.

Michelle Moran vizito programa:

Balandžio 28 dieną Palangos senojoje gimnazijoje (Jūratės g. 13). Tema: „Naują vyną į naujus vynmaišius” (Lk 5, 38).

Balandžio 29 dieną Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose (Katedros a. 6). Tema: „Dievas Jį išaukštino ir padovanojo Jam vardą” (Fil 2, 9).

Trumpai apie Michelle Moran

Evangelizacinę katalikų bendruomenę „Sion“  Michelle Moran įsteigė su vyru Peteriu ir kartu jie tarnauja jau virš 30 metų.

Michelle Moran po pasaulį keliauja kaip pamokslininkė, mokytoja ir evangelistė. Ji yra keletos knygų apie evangelizaciją autorė. Taip pat rašo straipsnius religiniams žurnalams ir laikraščiams.

Michelle Moran studijavo Londono universitete, kur įgijo religinių studijų ir sociologijos bakalauro laipsnį.

1998 m. Kembridžo Teologijos fakultete įgijo pastoracinės teologijos magistro laipsnį.

2006–2017 m. buvo ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services  – pažodžiui, Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos“) prezidentė.

2008–2016 m. Michelle Moran – Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos narė.

Michelle Moran 10 metų pirmininkavo Nacionaliniam Charizminio atsinaujinimo tarnybos komitetui Anglijoje.

2016 m. popiežius Pranciškus Michelle Moran paskyrė dirbti įkuriant naują struktūrą – Atsinaujinimo ir Misijos bažnyčioje tarnybą.