Gavėnios vakarai ONLINE „Kryžius – Gyvybės medis“

2021 m. kovo 12 ir 13 dienomis, nuo 19.00 iki 21.30 val., nuotoliniu būdu vyks Gavėnios vakarai ONLINE „Kryžius – Gyvybės medis“  kartu su tėvu jėzuitu Gintaru Vitkumi SJ ir giesmių autore Angele Joknyte.
Registracija vyksta iki kovo 10 dienos: