Palaiminimų šeštadienių ciklo (2019 m.) mokymai

Palaiminimų šeštadienių iniciatyva, gimusi kaip bendras Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos projektas, 2019 metais keliavo per Telšių vyskupijos dekanatų centrus. Tokie Palaiminimų šeštadieniai vyko Gargžduose, Naujojoje Akmenėje, Šilalėje, Šilutėje, Tauragėje, Palangoje, Mažeikiuose, Skuode, Plungėje ir Klaipėdoje. Kviečiame prisiminti visus šio ciklo mokymus, kurie buvo tiesiogiai transliuojami Telšių vyskupijos YouTube kanale.

Sausio 12 d. Gargžduose vyko pirmasis Palaiminimų šeštadienis. Tema: „Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną Kūną“ (1 Kor 12, 13). Konferencijas vedė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir pranciškonas Gediminas Numgaudis, grojo Klaipėdos katalikiško jaunimo šlovinimo grupė „Dėl Tavęs“. Renginys vyko Gargždų kultūros centre. 


Vasario 9 d. Naujojoje Akmenėje vyko antrasis Palaiminimų šeštadienis. Tema: „Visi įtikėjusieji buvo vienos širdies ir vienos sielos“ (Apd 4, 32). Konferencijas vedė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir Stiubenvilio universitete JAV studijas baigusi teologijos-katechetikos magistrė Aušra Mizgirienė. Grojo Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos šlovinimo grupė. Renginys vyko Akmenės r. savivaldybės kultūros centre.


Kovo 30 d. Šilalėje vyko trečiasis Palaiminimų šeštadienis. Tema: „O Viešpats kasdien didino jų būrį tais, kurie ėjo į išganymą“ (Apd 2, 47b). Ypatingas Palaiminimų šeštadienio svečias – Andriejus Olenčikas iš Ukrainos (katalikiška charizminė bendruomenė „Maranatha“). Palaiminimų šeštadienyje grojo Pakutuvėnų šlovinimo grupė. Renginys vyko Šilalės r. savivaldybės kultūros centre. 


Gegužės 18 d. Šilutėje vyko ketvirtasis Palaiminimų šeštadienis. Tema: „Taigi jūs siekite aukštesnių malonės dovanų“ (1 Kor 12, 31a). Šlovinimą ir mokymus vedė katalikų bendruomenė „Martindom“ iš Slovakijos. Renginys vyko Šilutės H. Šojaus konferencijų centre. 


Birželio 15 d. Tauragėje vyko penktasis Palaiminimų šeštadienis. Tema: „Daug gali karšta teisiojo malda“ (Jok 5, 16b). Konferencijas vedė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir pranciškonas Gediminas Numgaudis, šlovino Aušra Sagaitienė su grupe. Renginys vyko Tauragės kultūros rūmuose.


Liepos 27 d. Palangoje vyko šeštasis Palaiminimų šeštadienis. Tema: „…kad atsivertų mūsų akys“ (Mt 20, 33b). Programoje dalyvavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, publicistas ir rašytojas Tomas Viluckas, grojo jungtinė šlovinimo grupė kartu su dainininke Indre Dirgėlaite. Muzikinę pantomimą „Baladė apie Bartimiejų“ atliko aktorius mimas Aleksas Mažonas, giesmių autorius ir atlikėjas Arūnas Raudonius bei šokėja ir choreografė Aida Maksvytytė. Renginys vyko atviroje erdvėje – Generolo Jono Žemaičio-Vytauto skvere.


Spalio 26 d. Mažeikiuose vyko septintasis Palaiminimų šeštadienis. Tema: „Apsiginkluokite visais Dievo ginklais“ (Ef 6, 11). Konferencijas vedė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir pranciškonas Gediminas Numgaudis, grojo jaunimo šlovinimo grupė „Dėl Tavęs“. Renginys vyko Mažeikių kultūros centre.


Lapkričio 9 d. Skuode vyko aštuntasis Palaiminimų šeštadienis. Tema: „Broliai, nebūkite vaikai išmanymu“ (1 Kor 14, 20). Konferencijas vedė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir sesuo pranciškonė Pranciška Bubelytė FDCJ, šlovino Angelė Joknytė su grupe. Renginys vyko Skuodo rajono kultūros centre. 


Lapkričio 30 d. Plungėje vyko devintasis Palaiminimų šeštadienis. Tema: „Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turįs tikėjimą, bet neturi darbų“ (Jok 2, 14). Konferencijas vedė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir pranciškonas Gediminas Numgaudis, liudijo Pavel Vavilin (Roma), grojo jungtinė šlovinimo grupė kartu su dainininke Indre Dirgėlaite. Renginys vyko Plungės kultūros centre.


Gruodžio 14 d. Klaipėdoje vyko dešimtasis Palaiminimų šeštadienis. Tema: „Kas buvo sena, praėjo, štai atsirado nauja“ (2 Kor 5, 17). Konferencijas vedė ypatingas svečias – Rygos arkivyskupas metropolitas Zbignevs Stankevičs, grojo jaunimo šlovinimo grupė „Dėl Tavęs“. Renginys vyko Klaipėdos piliavietės rytinės kurtinos salėje. 

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos informacija

Ruošiamės Palaiminimų šeštadieniams

2018 m. gruodžio 15 d. Telšių vyskupijos pastoraciniame centre vyko pasiruošimas Palaiminimų šeštadieniams – apmokymai dekanatų komandoms, kuriuose dalyvavo per 60 dalyvių iš įvairių Telšių vyskupijos dekanatų. Mokymus būsimiems Palaiminimų šeštadienių koordinatoriams vedė Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba.

Palaiminimų sekmadienių iniciatyva gimė 2017 m. kaip bendras Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo, br. Gedimino Numgaudžio OFM ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos projektas. Ne vien tikintiesiems, bet ir visiems norintiems pažinti krikščionybę skirto atvirų visuomenei renginių ciklo misija – vesti žmones į asmeninį santykį su Jėzumi, Šventosios Dvasios dovanų atpažinimą savo gyvenime ir atstatyti gyvąją Bažnyčią. 

2018 m. Telšiuose vykę penki Palaiminimų sekmadieniai sulaukė didelio pasisekimo, todėl buvo nuspręsta 2019 m. tęsti šią iniciatyvą, organizuojant Palaiminimų šeštadienius Telšių vyskupijos dekanatų centruose. Kitąmet Palaiminimų šeštadieniai vyks sausio 12 d. Gargžduose, vasario 9 d. Naujojoje Akmenėje, kovo 30 d. Šilalėje, gegužės 18 d. Šilutėje, birželio 15 d. Tauragėje, liepos 27 d. Palangoje, rugsėjo 28 d. Skuode, spalio 26 d. Mažeikiuose, lapkričio 30 d. Plungėje.

Visų Palaiminimų šeštadienių programa (nuo 13.00 iki 16.00 val.) bus tiesiogiai transliuojama Telšių vyskupijos „YouTube“ kanale.


Roko Balsio nuotraukos

Telšiuose baigiasi „Palaiminimų sekmadienių“ ciklas

Gegužės 27 dieną Telšiuose baigiasi penkių „Palaiminimų sekmadienių“ ciklas. Kviečiame į padėkos šventę, kuri prasidės 11 val. Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje. Po pietų vyks iškilminga eisena miesto gatvėmis, o sekmadienį vainikuos Eucharistijos šventimas padangtėje prie Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios ir šventinė agapė. Nepraleiskite progos dalyvauti užbaigimo ir padėkos šventėje!

Palaiminimų sekmadienio programoje – susitikimas jaunimui

Ketvirtojo „Palaiminimų sekmadienio“ programoje vyks susitikimas jaunimui – evangelizacinės katalikų bendruomenės „Sion“ pristatymas.  Savo liudijimu dalinsis penkerius metus „Sion“ bendruomenėje tarnaujanti Violeta iš Lietuvos. Kviečiame jaunimą nuo 18 iki 25 metų, tačiau gali prisijungti ir jauni suaugusieji, turintys misionierišką širdį.

Susitikimas vyks 2018 m. balandžio 29 d. 14.30 val. Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje (Katedros a. 6).

Ketvirtojo Palaiminimų sekmadienio viešnia – Michelle Moran

Balandžio 27-29 d. Žemaitijoje lankysis evangelizacinės katalikų bendruomenės „Sion” steigėja, tarptautinės katalikų charizmatinio atsinaujinimo (ICCRS) tarybos prezidentė – emeritė Michelle Moran iš Jungtinės Karalystės.

Michelle Moran vizito programa:

Balandžio 28 dieną Palangos senojoje gimnazijoje (Jūratės g. 13). Tema: „Naują vyną į naujus vynmaišius” (Lk 5, 38).

Balandžio 29 dieną Telšių Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose (Katedros a. 6). Tema: „Dievas Jį išaukštino ir padovanojo Jam vardą” (Fil 2, 9).

Trumpai apie Michelle Moran

Evangelizacinę katalikų bendruomenę „Sion“  Michelle Moran įsteigė su vyru Peteriu ir kartu jie tarnauja jau virš 30 metų.

Michelle Moran po pasaulį keliauja kaip pamokslininkė, mokytoja ir evangelistė. Ji yra keletos knygų apie evangelizaciją autorė. Taip pat rašo straipsnius religiniams žurnalams ir laikraščiams.

Michelle Moran studijavo Londono universitete, kur įgijo religinių studijų ir sociologijos bakalauro laipsnį.

1998 m. Kembridžo Teologijos fakultete įgijo pastoracinės teologijos magistro laipsnį.

2006–2017 m. buvo ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services  – pažodžiui, Tarptautinės katalikų charizminio atsinaujinimo tarnybos“) prezidentė.

2008–2016 m. Michelle Moran – Popiežiškosios pasauliečių reikalų tarybos narė.

Michelle Moran 10 metų pirmininkavo Nacionaliniam Charizminio atsinaujinimo tarnybos komitetui Anglijoje.

2016 m. popiežius Pranciškus Michelle Moran paskyrė dirbti įkuriant naują struktūrą – Atsinaujinimo ir Misijos bažnyčioje tarnybą.