Antrasis Palaiminimų sekmadienis – jau vasario 4 d.

Vasario 4 d. Telšiuose, Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose (Katedros a. 6), vyks antrasis Palaiminimų sekmadienis tema „Ir kas girdi, teatsiliepia. Ateik.“ (Apr 22, 17). Konferencijas ves Telšių vyskupas J. E. Kęstutis Kėvalas ir Pakutuvėnų klebonas pranciškonas Gediminas Numgaudis. Renginio metu vyks atskiri užsiėmimai vaikams, bus galimybė atlikti išpažintį.

Palaiminimų sekmadieniai gimė kaip bendra Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo, brolių pranciškonų ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos iniciatyva. Renginio dalyviai galės atnaujinti ar pagilinti savo tikėjimo žinias, užduoti jiems rūpimus klausimus, betarpiškai susipažinti su kunigais, vienuoliais ir savo vyskupu, susirasti naujų draugų, pažinti katalikų tikėjimą ne vien bažnytinėje Mišių aplinkoje, bet ir prie pietų stalo. Palaiminimų sekmadieniai skirti ne tik suaugusiems – viso renginio metu veiks vaikų tarnyba ir kūrybiniai užsiėmimai paaugliams, kuriuos ves pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys, įvairių meno sričių (teatro, muzikos) specialistai, jaunimo ir tėvų savanoriai.