2% parama Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybai!

Paramą galite pervesti:
1. Elektroniniu būdu
2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai nunešti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui arba voką su užpildyta prašymo forma išsiųskite savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Prašymus galima pateikti iki gegužės 1 d.