2011-06-30

Laida apie Vilniuje kuriamą naują katalikišką šv. Juozapo mokyklą. Netradicinį jos ugdymą ir „neskubančios mokyklos“ modelį pristato vienas iš šv. Juozapo bendruomenės narių – Saulius Šopaga. Krikščioniškos muzikos rubrikoje – kanadiečio atlikėjo Brian Doerksen kūryba.

2011-05-26

Laida apie jau dvidešimt vienerius metus paskutinįjį gegužės šeštadienį Kretingoje vykstančią Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventę „Sveika, Jūrų Žvaigžde“. Apie vaikų chorų šventės misiją ir ilgametes tradicijas pasakoja viena iš šios šventės kūrėjų – chorvedė Lina Pudžiuvelytė.

2011-03-31

Laida, kurioje Pakutuvėnų parapijos klebonas brolis pranciškonas Gediminas Numgaudis dalijasi apmąstymais apie evangelinę Kristaus gundymo sceną. Krikščioniškos muzikos rubrikoje – atsisveikinimo albumas, užbaigiantis vienos įtakingiausių šiuolaikinio šlovinimo grupių „Delirious?“ 17 metų kelionę.

2011-02-24

Laida apie vasario 11-13 dienomis Vilniuje vykusį Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo susitikimą „Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva“. Krikščioniškos muzikos rubrikoje – pažintis su atlikėju Josh Garrels, kuriančiu krikščioniškas dainas, bet sunkiai telpančiu į šiuolaikinės krikščioniškos muzikos rėmus.

2011-01-27

Laida apie pašvęstąjį gyvenimą. Kaip atpažįstamas pašaukimas į pašvęstąjį gyvenimą, kaip pasirenkama krikščioniško gyvenimo bendruomenė, ir kodėl atrodo, jog šiandien už pašvęstąjį gyvenimą apsisprendžia vis mažiau jaunų žmonių, – pasakoja Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos Šv. Pranciškaus sesuo Brigita Gramauskaitė, Švč. Širdies pranciškonė misionierė Danutė Ančerytė ir brolis pranciškonas Paulius Vaineikis.