2012-05-31

Laidos tema – Sekminių arba Šventosios Dvasios atsiuntimo slėpinys ir iš jo kylanti evangelizacinė Bažnyčios misija. Jauniausias Lietuvos vyskupas Telšių vyskupas augziliaras pranciškonas Linas Vodopjanovas dalijasi mintimis apie Šventosios Dvasios dvelksmą kasdieniškoje rutinoje, vienybės ir šventumo poreikį šiems laikams bei Naująją Evangelizaciją. Kaip konkrečiai šiuolaikinis žmogus gali išgyventi savo tikėjimą bažnytinėje bendruomenėje bei ją praturtinti,  ir ko pasauliui šiandien labiausiai reikia iš Bažnyčios?