Pasaulinė jaunimo diena
 Pašvęstojo gyvenimo metų proga
kviečiame Telšių vyskupijos jaunimą
PASAULINĘ JAUNIMO DIENĄ
švęsti Kretingoje!

2015 m. kovo 28 d., šeštadienis
Šv. Antano rūmų salė (Vilniaus g. 6, Kretinga)

11.00-12.00 Atvykimas ir registracija*
12.00 Šlovinimas ir katechezė „Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą“ (Mt 5, 8)
13.00 Bendri pietūs**
14.00 Ekskursijos po Kretingos vienuolynus
ir susitikimai su pašvęstojo gyvenimo broliais ir seserimis  
15.30 Protmūšis apie pašvęstąjį gyvenimą. Vaizdo klipo konkurso apdovanojimai ***
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje (vadovauja J.E. Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas OFM)

   * Laukiame jaunimo nuo 14 iki 30 m. Prašome jaunimo grupių vadovų iki kovo 20 d. užregistruoti atvykstančios grupės skaičių el.paštu: druskine@yahoo.com. Nepamirškite atsivežti Verbų šakelių!
 ** Dalyvavimas renginyje nemokamas. Už pietus – laisva auka.
*** Kviečiame dalyvauti Vaizdo klipo konkurse jaunimui. 1-3 prizines vietas užėmę jaunuoliai bus apdovanoti organizatorių įsteigtais prizais. Konkurso nuostatus galite rasti čia.

Renginio organizatoriai:
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
Telšių vyskupijos jaunimo centras
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ir vienuolynas
 
< Ankstesnis   Kitas >