Gegužės 31-ąją visus vaikų ir jaunimo chorus kviečiame į Kretingą!

 Visus Telšių vyskupijos vaikų ir jaunimo chorus kviečiame atvykti į Kretingą, kur jau dvidešimt ketvirtą kartą paskutinįjį gegužės šeštadienį vyks Vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė „Sveika, Jūrų Žvaigžde“.

Kaip ir kasmet ši šventė dovanos mums progą susitikti, pasidalinti patirtimi, kartu padėkoti Dievui už visas malones, pasisemti jėgų bei atnaujinti ryžtą tarnauti Dievui ir Bažnyčiai.

XXIV-oji vaikų ir jaunimo bažnytinių chorų šventė vyks 2014 m. gegužės 31 dieną Kretingoje.

Šventės programa
9.30 Chorų registracija ir informacinė mugė Šv. Antano rūmuose
10.00 Šventinė programa Šv. Antano rūmų salėje
          10.00 Šlovinimas
          10.20 Chorų prisistatymai
          11.00 Muzikinė pamoka vaikams ir chorų vadovams
                   (užsiėmimą veda Lietuvos muzikos ir teatro akademijos asist. Indrė Dirgėlaitė)
          11.40 Padėkos ir apdovanojimai
12.00 Giesmių repeticija bažnyčioje
12.30 Šv. Mišios bažnyčioje
13.30 Bendri pietūs šventoriuje

Atvykstančių chorų prašome:
• Iki gegužės 15 d. užsiregistruoti el.paštu: druskine@yahoo.com (choro pavadinimas, vadovo kontaktai, dalyvių skaičius) ir atsiųsti keletą choro nuotraukų;
• Iš anksto išmokti šv. Mišių giesmes (giesmyną galite rasti čia, giesmyną spausdinimui čia, giesmių partitūros čia);
• Atvykti su savo choro atributika (vėliava, skarelėmis ar kitu aprangos elementu);
• Chorų prisistatymui pasiruošti atlikti vieną giesmę Mergelei Marijai (bent dviem balsais);
• Atsivežti solidarumo auką už pietus – 2 Lt vienam žmogui;
• Atsivežti tai, kuo norėtumėte pasidalinti su kitais: giesmių tekstais, įrašais, giesmynais ir pan. (informacinės mugės metu bus staliukai ir galimybė prekiauti arba keistis savo produkcija).

Nuoširdžiai dėkojame visiems chorų vadovams ir parapijų klebonams, kurie pagelbėsite savo parapijos vaikų ir jaunimo chorams atvykti į šventę Kretingoje. Viešpats teatlygina gausiomis malonėmis!


Šventės organizatoriai:
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija ir vienuolynas

 
< Ankstesnis   Kitas >