Ramybės ir gėrio!
S veikiname visus su šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!
Apdovanoti nesuskaičiuojamomis malonėmis
ir patraukti Asyžiaus neturtėlio pavyzdžio,
šlovinkime Viešpatį savo giesme ir gyvenimu!

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
 
< Ankstesnis